češtinaenglishpolski

Společnost PEGAS NONWOVENS je jedním z předních světových výrobců netkané textilie typu spunlaid na bázi polypropylenu a polyethylenu.

Provozní sídlo společnosti se nachází ve Znojmě, výroba netkaných textilií probíhá ve dvou výrobních závodech, v Bučovicích a ve Znojmě-Příměticích.

Oznámení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PEGAS NONWOVENS SA
68-70, boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
Luxembourg
Registrace a registrační číslo: Společnost je zapsána v rejstříku obchodu a společností v Lucembursku pod číslem B 112.044PEGAS NONWOVENS s.r.o.
Přímětická 86
669 04 Znojmo
IČ: 254 78 478


tel.: 515 262 411
fax: 515 262 511
e-mail: info@pegas.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V žádném státu kromě České republiky a Polska nebyly a nebudou učiněny žádné kroky, které by umožnily veřejnou nabídku akcií popsaných v Prospektu, nebo které by umožnily seznámení se s Prospektem, jeho držení nebo distribuci v jakémkoli státě, kde k tomuto účelu musí být učiněny určité kroky. Z toho vyplývá že akcie nesmí být nabízeny nebo prodány, přímo nebo nepřímo, a tento Prospekt nesmí být čten, distribuován nebo publikován v jakémkoli státu nebo z jakéhokoli státu nebo jurisdikce s výjimkou situace, kdy k tomuto dojde v souladu s jakýmikoli platnými pravidly jakéhokoli takového státu nebo jurisdikce.

Sdělování Prospektu a v něm obsažené nabídky akcií může být v určitých státech omezeno zákonem, a tudíž osoby které mají k dispozici Prospekt by se měly informovat a měly by dodržovat veškerá taková omezení. Nedodržení těchto omezení může být v jakémkoli takovém státě kvalifikováno jako porušení právní úpravy vztahující se k cenným papírům.

PROSPEKT NESMÍ BÝT ČTEN OSOBAMI ZE SPOJENÝCH STÁTŮ, KANADY, JAPONSKA NEBO AUSTRÁLIE.

AKCIE POPSANÉ V PROSPEKTU NEBYLY A NEBUDOU REGISTROVÁNY PODLE ZÁKONA SPOJENÝCH STÁTŮ O CENNÝCH PAPÍRECH Z ROKU 1933, V PLATNÉM ZNĚNÍ ("ZÁKON O CENNÝCH PAPÍRECH"), NEBO U JAKÉHOKOLI REGULATORNÍHO ORGÁNU JAKÉHOKOLI STÁTU NEBO JINÉ JURISDIKCE VE SPOJENÝCH STÁTECH A NESMĚJÍ BÝT NABÍZENY NEBO PRODÁVÁNY VE SPOJENÝCH STÁTECH KROMĚ NĚKOLIKA VÝJIMEK NEBO TRANSAKCÍ, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ REGISTRAČNÍ POŽADAVKY ZÁKONA O CENNÝCH PAPÍRECH. AKCIE JSOU MIMO ÚZEMÍ SPOJENÝCH STÁTŮ NABÍZENY A PRODÁVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŘÍZENÍ S PODLE ZÁKONA O CENNÝCH PAPÍRECH.

Prospekt může být ve Spojeném království čten pouze osobami, které mají profesionální zkušenost se záležitostmi týkajícími se investování, které spadají pod článek 19(5) Nařízení 2005 (Finanční propagace) k Zákonu o finančních službách a trzích z roku 2000 a osobami, kterým by jinak mohl být zákonným způsobem sdělen.

Kliknutí na odpovídající tlačítko níže bude považováno za srozumění a Vaše prohlášení, že se nenacházíte ve Spojených státech a že jste i jinak způsobilý být seznámen s Prospektem. V opačném případě budete přesměrováni na předcházející stránku.

PŘISTUPUJI k této stránce ze Spojených států (jak jsou definovány v Nařízení S na základě amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933).

NEPŘISTUPUJI k této stránce ze Spojených států (jak jsou definovány v Nařízení S na základě amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933), ale NEJSEM oprávněn být seznámen s Prospektem na základě omezení uvedených výše.

NEPŘISTUPUJI k této stránce ze Spojených států (jak jsou definovány v Nařízení S na základě amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933) a JSEM jinak oprávněn být seznámen s Prospektem.