Oświadczenia prasowe i zawiadomienia urzędowe - 2012

Zamiar wypłaty dywidendy

LUKSEMBURG/ZNOJMO, 10 maja 2012 r. – PEGAS NONWOVENS S.A. (dalej „PEGAS” lub „Spółka”) ogłasza zamiar wypłaty dywidendy w wysokości 9 690 870 EUR, czyli 1,05 EUR za jedną akcję.

Rada Dyrektorów PEGAS NONWOVENS S.A. na posiedzeniu w dniu 9 maja 2012 r. postanowiła zarekomendować najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 9 690 870 EUR, czyli 1,05 EUR za jedną akcję. Dywidenda wypłacona zostanie z zysku za 2011 r. oraz zysków z lat ubiegłych. Wypłata dywidendy wymaga zgody Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zbierze się 15 czerwca 2012 r. w Luksemburgu. Rada Dyrektorów zaproponuje, by dniem ustalenia prawa do dywidendy (czyli dniem, na koniec którego akcje uprawniające do otrzymania dywidendy są zapisane na rachunkach prowadzonych na rzecz uprawnionych osób w systemach rozliczeniowych Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, lub innych) był 19 października 2012 r., a dniem wypłaty dywidendy – 30 października 2012 r.

Pomimo poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych na budowę zakładów produkcyjnych na terenie Czech i Egiptu chcemy, by nasi akcjonariusze współuczestniczyli w wynikach finansowych Spółki. Naszym zdaniem zaproponowana dywidenda w wysokości niemal 9,7 mln EUR, czyli 1,05 EUR za jedną akcję, zapewnia akcjonariuszom atrakcyjny poziom zwrotu z inwestycji – stwierdził František Řezáč, członek Rady Dyrektorów PEGAS NONWOVENS S.A. i Dyrektor Generalny PEGAS NONWOVENS s.r.o.

Celem Spółki jest kontynuacja polityki zwiększania kwoty dywidendy w kolejnych latach pod warunkiem, że wyniki finansowe pozostaną na zadowalającym poziomie i nie pojawią się nowe atrakcyjne możliwości inwestycyjne. Wskaźnik wypłaty dywidendy w zakresie zysku netto ani przewidywana stopa dywidendy na kolejne lata nie zostały określone.

Dokumenty w pełnej pobrania

dokumentu Typ Rozmiar
2012-05-10-Dividend Intention-PL pdf 167 kB
Data publikacji : 10. maj 2012
Zamknij okno