O společnosti PEGAS NONWOVENS

Od svého založení v roce 1990 Společnost vyrostla v jednoho z největších výrobců netkaných textilií typu spunmelt v EMEA regionu (měřeno roční výrobní kapacitou). PEGAS v současné době provozuje devět výrobních linek v České republice a jednu výrobní linku v Egyptě, která začala s komerčním provozem v roce 2013. Celková výrobní kapacita Společnosti za rok je v současnosti do 100 tisíc tun netkaných textilií v České republice a do 20 tisíc tun v Egyptě. 

PEGAS se skládá z holdingové společnosti v České republice a čtyř provozních společností, jimiž jsou PEGAS NONWOVENS Czech s.r.o., PEGAS-GIC a.s., PEGAS – NW a.s. a PEGAS – NS a.s., všechny se sídlem v České republice. V roce 2010 byla za účelem realizace potenciálních investičních příležitostí založena společnost PEGAS NONWOVENS International s.r.o. a následně, v červnu 2011, společnost PEGAS NONWOVENS EGYPT LLC, která realizuje investici v Egyptě. V červenci 2016 byla založena dceřiná společnost PEGAS NONWOVENS RSA (PTY) LTD za účelem realizace investičního záměru v Jihoafrické republice. Ke konci roku 2017 PEGAS zaměstnával 590 lidí.

Akcie PEGASu jsou kotovány na burze v Praze. Free float představuje 100% akcií Společnosti. V souvislosti s dobrovolnou nabídkou převzetí se v září 2017 majoritním akcionářem Společnosti stala společnost R2G Rohan Czech s.r.o.

PEGAS je členem European Disposables and Nonwovens Association (EDANA).


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pegas.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno