češtinaenglishpolski
Tiskové centrum  »  Tiskové zprávy  »  2009
PEGAS NONWOVENS získal již podruhé v řadě prestižní ocenění “Excellence Award” od Procter & Gamble


Tato informace není určena pro agenturní distribuci! Prosím použijte pouze pro publikaci ve vašem médiu.

LUCEMBURK/ ZNOJMO (30. listopadu 2009) – PEGAS NONWOVENS (“Společnost”) získal ocenění “Excellence Award” pro dodavatele dlouhodobě poskytující služby na vysoké úrovni od společnosti Procter & Gamble, jednoho z nejvýznamnějších výrobců a prodejců spotřebního zboží na světě. Toto prestižní ocenění bylo Společnosti uděleno již podruhé v řadě.

„Je pro nás velkou ctí, že jsme dosáhli i v tomto roce takového významného ocenění a byli tak mezi 55 oceněnými z celkového počtu 80.000 dodavatelů. Toto ocenění vnímáme samozřejmě i jako velký závazek do budoucnosti spočívající v poskytování kvalitních služeb našim zákazníkům či dokonce v jejich zlepšování,“ řekl František Řezáč, generální ředitel společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o. a člen představenstva PEGAS NONWOVENS SA.

# # # 


Zpáva v plném znění ke stažení:  2009_11_30_PG_CZ (128 kb)

 

 


 

Kontakt pro média: 

 

Kontakt pro investory:

 

Vladimír Bystrov
Mediální zástupce PEGAS NONWOVENS

Klára Klímová
Poradkyně pro Investor Relations
Bison & Rose Public Relations
Tel.: +420 233 014 040
GSM: +420 777 130 788

PEGAS NONWOVENS
Tel.: +420 515 262 450
GSM: +420 602 244 838

     


           

PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, sídlem L-2320 Luxembourg, 68-70, Boulevard de la Pétrusse, registrovaná u R.C.S Luxembourg B 112 044, je holdingová společnost se sídlem v Lucemburku s provozními dceřinými společnostmi ve Znojmě v České republice. PEGAS NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi polyetylenu a polypropylenu pro oblast hygieny, průmyslu, stavebnictví, zemědělství a ostatních specializovaných sektorů. Tyto textilie jsou primárně využívány pro výrobu dětských plenek, výrobků dámské hygieny a inkontinence pro dospělé. Společnost se aktivně podílí na vývoji nových produktů poptávaných trhem a udržuje si tak vedoucí pozici v oblasti technologií na evropském trhu netkaných textilií. PEGAS NONWOVENS zaměstnává v současnosti 389 pracovníků.


PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve Varšavě. 


 Media Mailing List

Pokud byste chtěli dostávat zprávy emailem, tak vyplňte formulář níže.
Společnost:
Jméno:     Příjmení:
E-mail:     Země:
Potvrďte E-mail:
   Odhlásit odběr novinek

PEGAS NONWOVENS SA
68-70, boulevard de la Pétrusse
L-2320 Luxembourg
Luxembourg
Registrace a registrační číslo: Společnost je zapsána v rejstříku obchodu a společností v Lucembursku pod číslem B 112.044PEGAS NONWOVENS s.r.o.
Přímětická 86
669 04 Znojmo
IČ: 254 78 478


tel.: 515 262 411
fax: 515 262 511
e-mail: info@pegas.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V žádném státu kromě České republiky a Polska nebyly a nebudou učiněny žádné kroky, které by umožnily veřejnou nabídku akcií popsaných v Prospektu, nebo které by umožnily seznámení se s Prospektem, jeho držení nebo distribuci v jakémkoli státě, kde k tomuto účelu musí být učiněny určité kroky. Z toho vyplývá že akcie nesmí být nabízeny nebo prodány, přímo nebo nepřímo, a tento Prospekt nesmí být čten, distribuován nebo publikován v jakémkoli státu nebo z jakéhokoli státu nebo jurisdikce s výjimkou situace, kdy k tomuto dojde v souladu s jakýmikoli platnými pravidly jakéhokoli takového státu nebo jurisdikce.

Sdělování Prospektu a v něm obsažené nabídky akcií může být v určitých státech omezeno zákonem, a tudíž osoby které mají k dispozici Prospekt by se měly informovat a měly by dodržovat veškerá taková omezení. Nedodržení těchto omezení může být v jakémkoli takovém státě kvalifikováno jako porušení právní úpravy vztahující se k cenným papírům.

PROSPEKT NESMÍ BÝT ČTEN OSOBAMI ZE SPOJENÝCH STÁTŮ, KANADY, JAPONSKA NEBO AUSTRÁLIE.

AKCIE POPSANÉ V PROSPEKTU NEBYLY A NEBUDOU REGISTROVÁNY PODLE ZÁKONA SPOJENÝCH STÁTŮ O CENNÝCH PAPÍRECH Z ROKU 1933, V PLATNÉM ZNĚNÍ ("ZÁKON O CENNÝCH PAPÍRECH"), NEBO U JAKÉHOKOLI REGULATORNÍHO ORGÁNU JAKÉHOKOLI STÁTU NEBO JINÉ JURISDIKCE VE SPOJENÝCH STÁTECH A NESMĚJÍ BÝT NABÍZENY NEBO PRODÁVÁNY VE SPOJENÝCH STÁTECH KROMĚ NĚKOLIKA VÝJIMEK NEBO TRANSAKCÍ, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ REGISTRAČNÍ POŽADAVKY ZÁKONA O CENNÝCH PAPÍRECH. AKCIE JSOU MIMO ÚZEMÍ SPOJENÝCH STÁTŮ NABÍZENY A PRODÁVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŘÍZENÍ S PODLE ZÁKONA O CENNÝCH PAPÍRECH.

Prospekt může být ve Spojeném království čten pouze osobami, které mají profesionální zkušenost se záležitostmi týkajícími se investování, které spadají pod článek 19(5) Nařízení 2005 (Finanční propagace) k Zákonu o finančních službách a trzích z roku 2000 a osobami, kterým by jinak mohl být zákonným způsobem sdělen.

Kliknutí na odpovídající tlačítko níže bude považováno za srozumění a Vaše prohlášení, že se nenacházíte ve Spojených státech a že jste i jinak způsobilý být seznámen s Prospektem. V opačném případě budete přesměrováni na předcházející stránku.

PŘISTUPUJI k této stránce ze Spojených států (jak jsou definovány v Nařízení S na základě amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933).

NEPŘISTUPUJI k této stránce ze Spojených států (jak jsou definovány v Nařízení S na základě amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933), ale NEJSEM oprávněn být seznámen s Prospektem na základě omezení uvedených výše.

NEPŘISTUPUJI k této stránce ze Spojených států (jak jsou definovány v Nařízení S na základě amerického Zákona o cenných papírech z roku 1933) a JSEM jinak oprávněn být seznámen s Prospektem.