Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2015

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje hlášení akcionáře (PKO) o změně počtu hlasovacích práv spojených s akciemi

Registrace a registrační číslo: Společnost je zapsána v rejstříku
obchodu a společností v Lucembursku pod číslem B 112.044
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pegas.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno